Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace jsou stručným přehledem o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Podrobné informace naleznete v bodě 2 a dále těchto zásad o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje jsou všechny údaje, které umožňují vaší osobní identifikaci, např. jméno a adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

 • Kdo odpovídá za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

 

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje na něj naleznete v údajích k těmto webovým stránkám.

 • Jak vaše údaje shromažďujeme?

Vaše údaje budou shromažďovány, pokud nám je sdělíte. Může se jednat např. o údaje uváděné v kontaktním formuláři.

Další údaje budou shromažďovány automaticky v našich IT systémech během vaší návštěvy na našich webových stránkách. Jedná se hlavně o technické údaje (např. prohlížeč, operační systém nebo doba návštěvy). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

 • K čemu vaše údaje používáme?

Údaje, které nám poskytnete, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem vyřízení Vaší žádosti nebo zpracování objednávek.

Část automaticky shromažďovaných údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

 • Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i s žádostí o další informace k otázkám ochrany osobních údajů se můžete vždy obrátit na nás. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

 • Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a tzv. analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; údaje o chování při surfování nelze zpětně přiřazovat k vaší osobě. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že nebudete používat některé nástroje. Podrobné informace naleznete v bodě 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

2. Povinné údaje

Odpovědné místo za shromažďováním údajů na těchto webových stránkách:


Armaturenwerk Hötensleben GmbH
Geschäftsführer: Thomas Erhorn, Wolf Ehrenberg, Harry Ehrenberg
Schulstraße 5 - 6
39393 Hötensleben
Německo

Telefon: +49 394 05 92-0
E-mail: info@awh.eu

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými údaji a podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých je vás možné osobně identifikovat. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje se v nich také, jak a za jakým účelem se to děje.


Šifrování SSL nebo TLS

Na těchto webových stránkách se z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jakým jsou např. objednávky nebo žádosti, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení rozpoznáte podle toho, že se změní řádek adresy prohlížeče z "http: //" na "https: //" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nemohou být čteny třetími stranami.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít stále bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana údajů z přístupu třetích stran není možná.

 

Informace, blokování, odstranění

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování těchto údajů a v případě, že to bude nutné, na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i s žádostí o další informace k otázkám osobních údajů se můžete vždy obrátit na nás.

 

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Řadu operací v oblasti zpracování údajů je možná provádět pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas je možné kdykoli zrušit. K tomu nám stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno do doby zrušení, zůstává odvoláním neovlivněna.

 

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, abyste údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy námi nebo třetími stranami, obdrželi ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jinou odpovědnou osobu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

 

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů spolkového státu, v němž je naše společnost založena. Na Státní úřad pro ochranu údajů v Sasku-Anhaltsku se můžete obrátit prostřednictvím následujícího odkazu: https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/

 

Přenos osobních údajů třetím osobám

Pokud jsou údaje poskytovány poskytovatelům služeb v rámci zpracování objednávek, je toto poskytování vázáno platnými zákony o ochraně osobních údajů, dalšími zákonnými ustanoveními a smluvně zásadami osobních údajů společnosti Armaturenwerk Hötensleben GmbH. Pokud je společnost Armaturenwerk Hötensleben GmbH zákonem nebo soudním příkazem povinna tak učinit, předá vaše údaje v požadovaném rozsahu orgánům oprávněným k přijímání informací. Pro jiné účely nebude společnost Armaturenwerk Hötensleben GmbH předávat vaše údaje třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.

 

3. Inspektor ochrany údajů


Pro naši společnost jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů:

Jens-Olaf Knapp
Schulstraße 5 - 6
39393 Hötensleben
Německo

Telefon: +49 394 05 92-0
E-mail: datenschutz@awh.eu

 

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách


Cookies

Webové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory ukládané v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „Session cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky mazány. Ostatní soubory cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolit soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookies v určitých případech nebo obecně a povolit automatické mazání souborů cookies při zavírání prohlížeče. Zakázáním souborů cookies můžete omezit funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního vozíku), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookies (například soubory cookies pro analýzu chování při surfování), budou upraveny v těchto zásadách ochrany osobních údajů samostatně.

 

Soubory protokolů serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto protokoly jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • URL odkazujícího uživatele
 • Název hostitele připojovaného počítače
 • Čas požadavku na server
 • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kontaktní formulář

Zasíláte-li nám dotazy v kontaktním formuláři, budou vaše údaje z takového dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm poskytli, uloženy za účelem zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktní formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace poskytnuté v kontaktním formuláři zůstanou u nás, dokud nepožádáte o jejich smazání, nepodáte odvolání souhlasu s ukládáním nebo neskončí účel ukládání těchto údajů (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.

 

5. Pluginy a nástroje


Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití webových stránek. Informace generované pomocí cookies o vašem využívání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam uloženy. V případě aktivování funkce anonymizace IP na těchto webových stránkách bude však vaše adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude odeslána do USA úplná IP adresa a zkrácena až tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu ve prospěch provozovatele webových stránek. IP adresa, poskytnutá v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem, nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete možná moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek . Navíc můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerována prostřednictvím cookies a údaje související s vaším používáním těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google tím, že si stáhnete a nainstalujete dostupný plug-in prohlížeče na níže uvedeném odkazu (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Shromažďování dat pomocí Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastavena funkce cookies opt-out, která zabrání budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě tohoto webu: Deaktivace Google AnalyticsOchrana dat

Další informace o Podmínkách používání a ochraně soukromí naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na www.google.de/intl/de/policies/. Poukazujeme na to, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP-maskování).

 

Matomo

Naše webové stránky používají službu Matomo, která je tzv. webovou analytickou službou. Matomo používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analýzu vaše používání těchto webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o využití vygenerované prostřednictvím cookies (včetně zkrácené adresy IP) přenášeny na náš server a uloženy pro účely analýzy využití, které slouží naší optimalizaci webových stránek. Vaše IP adresa bude během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže nám zůstanete jako uživatel anonymní. Informace vytvořené cookies o vašem používání tohoto webu nebudou zveřejněny třetím osobám. Použití souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete možná moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.