Společnost Armaturenwerk Hötensleben GmbH je inovativním dodavatelem komponent, jež vyrábí a distribuuje všechny potřebné součástky pro výrobce průmyslových zařízení, výrobce strojních zařízení a vybavení, koncové spotřebitele a dodavatele pro potravinářský průmysl a srovnatelná zpracovatelská odvětví.

Naše výrobky prodáváme po celém světě, ve všech standardech a včetně veškeré příslušné dokumentace v daném jazyce, a to na základě požadovaných vnitrostátních a mezinárodních norem.

Náš poměr ceny a výkonu odpovídá naši vlastní hodnotové úrovni. Kvalita "Made in Germany" je našim heslem a každodenním cílem.

Při našich každodenních činnostech jednáme s druhými s respektem pod zásadou otevřenosti a upřímnosti při současném dodržování platných zákonných ustanovení a norem.

Výběr našich zaměstnanců probíhá na základě jejich kvalifikací a dovedností, a to samé platí i pro nároky na ně kladené. Od našich zaměstnanců očekáváme maximální míru samostatného a zodpovědného jednání.

Zásadně odmítáme a odsuzujeme jakýkoli způsob diskriminace, znevýhodňování, obtěžování, mobbingu a pomlouvání.

Našim zaměstnancům zaručujeme rovnost příležitostí a rovné zacházení.

Samozřejmostí jsou pro nás vedle naši funkce jako výrobce také úkoly v oblasti poradenství a poskytování služeb, abychom našim zákazníkům a partnerům byli schopni nabízet maximální užitek a přidanou hodnotu.

Realizací a udržováním systému energetického řízení, který splňuje všechny platné normy, chceme výrazným způsobem přispět k šetrnému využívání zdrojů a k ochraně klimatu.