Čisticí technika

Rozprašovací hlavy pro všechny případy - hospodárné čištění nádrží a zásobníků


Při čištění nádrží je dnes vedle čistoty v popředí stále více hospodárnost této činnosti. Přitom se nejčastěji diskutuje o provozních nákladech.

Čištění nádrží, v popředí stojí:

  • snížení množství čistících prostředků
  • zkrácení doby čištění
  • zvýšení doby využitelnosti zařízení
  • zvýšení provozní bezpečnosti
  • schopnost validovat čistící procesy pomocí čidel

  Čistící zařízení se nyní vybírá podle aplikace nebo zadání a ne přímo podle dostupné techniky. Podle geometrie nádrže a zadání se mění nejlepší řešení pro čištění. Přitom se nutně musí brát ohled i na případné možné "stíny" v proudu postřiku, způsobené konstrukčními díly jako hrdla a průlezy.


  Čisticí technika, doplňkové výrobky:

   • Monitorovací zařízení CIPGuard TCG-ZR pro sledování čističů se směrovým paprskem
   • Navařovací vsuvka TANKO® AN
   • Vozík na čištění nádrže JM-C1
   • Montážní pomůcka
   • Koncepce přívodního potrubí pro instalaci čisticích zařízení v nádrži

   Paleta výrobků se neustále dále vyvíjí. Zeptejte se na nové varianty nebo změny. Obrázky v tomto katalogu slouží základnímu pochopení a jde zejména o znázornění principu. V závislosti na provedení jsou možné odchylky od skutečného provedení zařízení. V případě potřeby jsme schopni vám poskytnout různá osvědčení pro čisticí zařízení. Drsnost povrchu použitých materiálů je Ra ≤ 0,8 μm, jiné na vyžádání. Takový požadavek uveďte prosím v případě potřeby v poptávce.


   AWH GmbH nabízí na toto téma výrobní program s širokou škálou zařízení a potřebné aplikační znalosti.

   • statické rozstřikovací hlavice
   • Rotující rozstřikovací koule
    • TANKO-RB
   • Proudové čističe
    • TANKO-S
    • TANKO_CR
    • TANKO-SF
    • TANKO-RPB
   • Směrové proudové čističe
    • TANKO-JX
    • TANKO-JM
    • TANKO-MX
    • TANKO-CP
   • Retraktor
    • TANKO-RT
    • TANKO-RTF
   • doplňkové výrobky
    • TANKO-AN
    • Monitorovací zařízení CIPGuard TCG-ZR pro sledování čističů se směrovým paprskem
    • Koncepce přívodního potrubí pro instalaci čisticích zařízení v nádrži