Proudové čističe (TANKO-SF)

TANKO® SF je hygienické čistící zařízení typu s rotující rozstřikovací hlavou, určené k pevnému zabudování do nádrže. Proudový čistič pracuje s rozstřikovacím úhlem 270° směrem nahoru. Zařízeníje navrženo tak, aby bylo schopné se čistit samo. Zařízení lze pro účely kontroly jednoduše rozložit na několik jeho komponent. Během procesu čištění je uložení rotující rozstřikovací hlavy hydrodynamické. Zařízení je mazáno čistícím médiem. Olej, tuk ani jiná maziva se nepoužívají.

 

TANKO® SF splňuje požadavky hygienické normy 3-A 78-03.
Odkaz: www.3-a.org

 

 

Technické parametry
Rozstřikový úhel270° nahoru
Materiály1.4435 (316L), 1.4430 (316L), TECA PEEK přírodní
PřípojkyClipon, konce orbitálně přivařené podle DIN 11866
Pracovní tlakČistící médium: 1 - 3 bary / 14,5 - 43,5 psi *
Pracovní teplotaČistící médium max. 95°C / 203°F
Sterilizační teplota121°C / 250°F
Teplota prostředív nádrži: max. 140°C / 284°F
Objemový průtok

Svar: 2,3 - 5,4 m³/h / 38,3 - 90,0 l/min / 10,1 - 23,7 gpm (US) *

Clipon: 2,4 - 5,7 m³/h / 40,0 - 95,0 l/min / 10,5 - 25,1 gpm (US) *

DosahČistící poloměr: max. 1,5 m / 4,9 ft; smáčecí poloměr: max. 2 m / 6,6 ft
Montážní polohavertikální zavěšení, další na vyžádání
Uloženíhydrodynamické

 

* závisí na modelu a čisticím médiu